Om DAWA Autocomplete

DAWA Autocomplete komponenten, som leveres af Styrelsen for Dataforsyning og Effetivisering, kan anvendes vederlagsfrit. Komponenten er baseret på funktionalitet fra DAWA's autocomplete API og de autoritative adressedata fra Danmarks Adresseregister, DAR.

Support

Udviklings- og driftsspørgsmål, kommentarer, ideer, ønsker, fejlmelding samt anden kommunikation foregår i AWS gruppen på digitaliser.dk.

Du kan endvidere holde dig opdateret om DAWA ved at følge os på Twitter.

Hvis du via mail ønsker at blive informeret om kritiske ændringer af DAWA, som kan påvirke din brug af DAWA, sender du en mail til awssuiten@gst.dk med oplysning om din organisation, dit system samt kontaktoplysninger.

Vilkår for brug

Generel information

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, herefter Myndigheden, som har de immaterielle rettigheder til Danmarks adresser udbudt gennem DAWA Autocomplete (herefter data), giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Kildeangivelse

Ved brug af data kan følgende angives: ”Indeholder oplysninger fra Danmarks Adresse Web API, DAWA, som leveres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.”

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data, og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.